Ζώης Κολιός

Συνέντευξη του Προέδρου του Γηροκομείου Αθηνών Ζώη Κολιού στην ΕΡΤ1

Στις 3/9/2020 ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών κύριος Ζώης Κολιός έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Γηροκομείο σε σχέση με τον COVID-19. Αναφέρθηκε δε και στα αποτελέσματα του πρόσφατου τεστ για τον COVID-19 που πραγματοποιήθηκε και όλοι, ένοικοι και προσωπικό, ήταν αρνητικοί στον ιό.

Ζώης Κολιός

Αρνητικά όλα τα TEST για τον COVID-19 στο Γηροκομείο Αθηνών

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών κύριος Ζώης Κολιός, όλατα τα test που έγιναν μέχρι και την 1/9/2020 ήταν αρνητικά!

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανάρτηση του Προέδρου στο FACEBOOK:

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΓΙΑ COVID-19 ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και των τεστ 1/9/2020!!!!

Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους…

Posted by Ζώης Κολιός on Wednesday, September 2, 2020

Ζώης Κολιός

Συνέντευξη του Προέδρου του Γηρόκομείου Αθηνών κυρίου Ζώη Κολιού στην ΕΡΤ1

Συνέντευξη παραχώρησε χθες 27/08/2020 ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών στην ΕΡΤ1 για τα προβλήματα του Γηροκομείου Αθηνών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βίντεο της συνέντευξης:

Τα οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα συνεχίζουν στο Γηροκομείο Αθηνών ενώ ο πρόεδρός του Ζώης Κολιός μαζί με το απλήρωτο τις περισσότερες φορές ηρωικό προσωπικό να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό!!!

Posted by Ilias G. Mantzaris on Thursday, August 27, 2020

Ζώης Κολιός

Η ΕΡΤ1 στο Γηροκομείο Αθηνών

Σήμερα στις 11:15 έως 11:30 στην ΕΡΤ 1, θα έχουμε σύνδεση με το Γηροκομείο Αθηνών, για ενημέρωση και επικοινωνία.

Δείτε την ανάρτηση του Προέδρου του Γηροκομείου Αθηνών κυρίου Ζώη Κολιού στο Facebook:

Καλημέρα φίλες και φίλοι .
Σήμερα στις 11:15 έως 11:30 στην ΕΡΤ 1 , θα έχουμε σύνδεση με το Γηροκομείο Αθηνών , για…

Posted by Ζώης Κολιός on Wednesday, August 26, 2020

Διαγωνισμός Ακινήτων

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αθήνα 29 Ιουνίου 2020

Αρ. Πρωτ: 714

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1.-Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως «ΕΕΑ» ή ως «Γηροκομείο») είναι φιλανθρωπικό σωματείο το οποίο έχει σκοπό κυρίως την δωρεάν αρωγή , διαμονή , σίτιση , ιατρική παρακολούθηση , πρόσκαιρη νοσηλεία ή και οργανωμένη περίθαλψη στο εις Αθήνα κείμενο καθίδρυμά της ή σε άλλους χώρους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό , προσώπων ενδεών , τα οποία δεν έχουν κανένα πόρο ζωής και αδυνατούν να εργασθούν ένεκα ασθένειας ή γήρατος , σε κάθε περίπτωση άνω των εξήντα οκτώ (68) ετών .

Εδρεύει στην Αθήνα επί της Λ. Κηφισίας αρ.137 και Λάμψα αρ.2 και διοικείται από Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο σύμφωνα  με την  884/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών .

2.1.-Κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/10-6-2020 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου , η ΕΕΑ , καλεί ενδιαφερόμενους σε Δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό δια κλειστών προσφορών , για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της , το οποίο ευρίσκεται στην Αθήνα επί της οδού Βερανζέρου 12 στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από της οδού Πατησίων -Βερανζέρου – Γ ‘ Σεπτεμβρίου και Χαλκοκονδύλη , να υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2 , είσοδος από Λάμψα 2) έως της 13:00 της 24ης  Ιουλίου 2020 , όπου και θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός. Η απόφαση να δημοσιευθεί έως Τετάρτη  1 Ιουλίου 2020 όπως προβλέπεται νόμιμα.

2.2.-Το ακίνητο αποτελείται από υπόγειους και υπέργειους ορόφους ,ημιτελές , έκαστος των οποίων βάσει της αδείας , έχει εμβαδόν σε τμ :

Γ.Υπόγειο  527
Β.Υπόγειο 610
Α.Υπόγειο 542
Ισόγειο      518
Ημιόροφος 440
1ος Όροφος 440
2ος Όροφος 440
3ος Όροφος 440
4ος Όροφος  440
5ος Όροφος  440
6ος Όροφος  440
7ος Όροφος  392 1η εσοχή
8ος Όροφος  344 2η εσοχή

2.3.-Το ακίνητο κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθμ, 1240/74 άδεια οικοδομής που εξεδόθη από την Πολεοδομία Αθηνών για εννιαόροφο ξενοδοχείο μετά δώματος και υπογείων και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτηρίου και μόνο αυτός .

Η ΕΕΑ είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση αξιοποίησης , χωρίς περιορισμό , σχετιζόμενο με τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ή το εύρος των οικοδομικών εργασιών τις οποίες θα πραγματοποιήσει ο πλειοδότης με δικές του αποκλειστικά δαπάνες .

Ο Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός θα γίνει με κλειστές προσφορές με τους εξής όρους:

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό αδιαφανή φάκελο , από τον ενδιαφερόμενο είτε αυτοπροσώπως , είτε με εκπρόσωπό του , νομίμως εξουσιοδοτημένο , με υπογραφή νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (και  ηλεκτρονικά ) .

Η υποβολή προσφοράς ενδιαφερόμενου για λογαριασμό τρίτων , είναι δυνατή , εφόσον δηλώνεται στη σχετική προσφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου επιθυμείται να γίνει τελικά η εκμίσθωση του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας.

Κάθε κλειστός φάκελος περιέχει μια μόνο προσφορά η οποία δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνει όρους , αιρέσεις ή αόριστες εκφράσεις που ενδεχομένως δημιουργούν αβεβαιότητα .

Κάθε κλειστός φάκελος πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει :

Τα στοιχεία του προσφέροντος , δηλαδή ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή την πλήρη επωνυμία και τα στοιχεία του/των νομίμων εκπροσώπου/ων (νομικά πρόσωπα), διεύθυνση , τηλέφωνο και ΑΔΤ (για ΦΠ) , Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. (για ΦΠ και ΝΠ).

Αναλυτική περιγραφή της προσφοράς , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης .

Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας , τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα .

Δήλωση του προσφέροντος, ότι έχει λάβει γνώση της καταστάσεως του ακινήτου μετά από δική του (ή εκπροσώπου του ) αυτοψία σε αυτό και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ως έχει κατάστασή του .

Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τον κατωτέρω όρο 2 της παρούσης .

Ημερομηνία και υπογραφή του προσφέροντος .

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο , απαιτείται να συνυποβληθούν στοιχεία νομιμοποίησης του υπογράφοντος τα ανωτέρω έγγραφα για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου.

2.-ΕΓΓΥΗΣΗ

Οποιοσδήποτε θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό θα πρέπει να συνυποβάλλει , μαζί με την προσφορά , εγγυητική επιστολή αξίας 50.000 ευρώ .

Η εγγυητική επιστολή του προσώπου που δεν θα έχει πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό , θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης με τον πλειοδότη.

Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη θα επιστραφεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης και θα προσκομισθεί νέα εγγυητική επιστολή στο πλαίσιο της μισθωτικής σχέσης , είτε μέσω εγγυητικής επιστολής , είτε μέσω κατάθεσης χρημάτων , ποσού ίσου με τρία (3) μηνιαία μισθώματα .

3.-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στις 13:00 της 24ης  Ιουλίου 2020 , στην έδρα της ΕΕΑ (Λ Κηφισίας 137 και Λάμψα 2 είσοδος από Λάμψα 2 ) ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΑ και  Πρόεδρος της ορισθείσας από το ΔΣ επιτροπής   ή άλλος εκπρόσωπος της ΕΕΑ , θα ανοίξει ενώπιων της επιτροπής, τους φακέλους με τις προσφορές που θα έχουν υποβληθεί , οι οποίες θα μονογραφηθούν από όλους τους παριστάμενους μέλη της επιτροπής . Λόγω της ιδιαιτερότητας της μεθόδου αξιολόγησης , η απόφαση για την ανακήρυξη του πλειοδότη θα ληφθεί εντός 5 ημερών από τη διενέργεια του διαγωνισμού .

4.-ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η καλύτερη οικονομική προσφορά .

5.-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δαπάνες του το μίσθιο κατά κινδύνων πυρός/σεισμού/αστικής ευθύνης έναντι τρίτων , με ασφαλιζόμενα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία του κτιρίου , είτε του υφιστάμενου είτε του τυχόν νέου .

 

6.-ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη λήψη κάθε αναγκαίας άδειας από τις αρμόδιες αρχές καθώς και για την τήρηση της Πολεοδομικής , Φορολογικής , Ασφαλιστικής και όποιας άλλης νομοθεσίας . Ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν διακοπή της μίσθωσης που οφείλεται σε μη χορήγηση άδειας από την αρμόδια Αρχή ή άλλο νομικό πρόβλημα .

7.-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕΑ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεν είναι δεσμευτικές για την ΕΕΑ , η οποία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για την εκμίσθωση του ακινήτου σε όσους θα λάβουν μέρος στη διαδικασία . Ακόμη έχει το δικαίωμα , κατά την απόλυτη κρίση της , να μην προβεί στην εκμίσθωση του ακινήτου , να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία ή να επαναλάβει , με αυτή τη μορφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως του ύψους του τιμήματος της προσφοράς .

Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΕΑ για τις ανωτέρω ενέργειες της ή τυχόν παραλήψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού , αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού , μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης , συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις , προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παραιτούνται ρητώς , δια της παραλαβής του παρόντος , οποιασδήποτε αξίωσης τους κατά της ΕΕΑ που να απορρέει από τα ανωτέρω ή να συνδέεται με αυτά .

Σε περίπτωση που ματαιωθεί ο διαγωνισμός για οποιοδήποτε λόγο , η εγγύηση θα επιστραφεί , ενώ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης , από παράλειψη ή υπαιτιότητα του πλειοδότη , το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ της ΕΕΑ .

Σε περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης με τον πλειοδότη , η ΕΕΑ δικαιούται να απευθύνεται για υπογραφής σύμβασης στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ακολουθώντας την σειρά αξιολόγησης των προσφορών τους.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία ακινήτων της ΕΕΑ .

(eea.akinita@gmail.com , 211 4117683 , 6938641978)

Αθήνα  29 Ιουνίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ ΘΡ. ΚΟΛΙΟΣ

Ζώης Κολιός

Συνέντευξη του Προέδρου του Γηροκομείου Αθηνών στην Εφημερίδα DEAL

Συνέντευξη παραχώρησε ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών κύριος Ζώης Κολιός στην Επιχειρηματική εφημερίδα DEAL για όλα όσα αφορούν στο ίδιο το Γηροκομείο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ανάρτησή του στο Facebook.

Αξίζει όλοι σήμερα να πάρετε την πιο αξιόλογη Οικονομική -Επιχειρηματική εφημερίδα DEAL να διαβάσετε στη σελ 23 την…

Posted by Ζώης Κολιός on Friday, June 26, 2020

ΖΩΗΣ ΚΟΛΙΟΣ, ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών για την ΚΙΒΩΤΟ ΑΓΑΠΗΣ

Σε ανάρτησή του στο FACEBOOK ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών, κύριος Ζώης Κολιός, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι μας βοήθησαν όλο αυτό το διάστημα, ενημέρωσε ότι “πάνες παιδικές, που μας ήρθαν εκ παραδρομής αντί πάνες για ηλικιωμένους και άλλα αγαθά που δεν διατηρούνται για μεγάλα διαστήματα, τα συγκεντρώσαμε και τα στείλαμε μαζί με την αγάπη όλων μας, στην «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ γαλήνη αναπήρων παιδιών» στην Πάτρα”.

Δείτε την ανάρτησή του στο FACEBOOK.

Καλημέρα φίλες και φίλοι .
79 ευχαριστώ είναι πάρα πάρα πολλά .
Τα έλαβα εγώ για λογαριασμό του ΔΣ ,
Για λογαριασμό…

Posted by Ζώης Κολιός on Thursday, May 7, 2020

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Το Γηροκομείο Αθηνών ευχαριστεί τις εταιρείες, Ιδρύματα και Οργανισμούς που στάθηκαν δίπλα του

Από το τέλος Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι λέξεις, η χώρας μας, όπως και πλήθος άλλες, βρίσκεται εν μέσω μιας κρίσης. Η κρίση αυτή, ευχόμαστε σε αισθητά μικρότερο βαθμό, θα συνεχίσει και τους επόμενους μήνες μέχρι τη στιγμή που επιτέλους θα ανακοινωθεί η κατασκευή και εντέλει η παρασκευή εμβολίου αλλά και φαρμάκων. Μέχρι τότε, εμείς ως Γηροκομείο Αθηνών, θα ακολουθήσουμε τα επιτυχημένα -εκ του αποτελέσματος- βήματα που έχουμε κάνει ως τώρα και που εξαιτίας τους αλλά και λόγω της υπευθυνότητας τόσο των ενοίκων-φιλοξενουμένων όσο και του προσωπικού απολαύσαμε το να μην έχουμε ούτε ένα κρούσμα.

Η εν λόγω κρίση, μεταξύ άλλων, απέδειξε ότι όταν χρειάζεται όλοι γινόμαστε μια γροθιά και προτάσσουμε το συλλογικό συμφέρον έναντι του ατομικού. Βάλαμε την ανθρώπινη ζωή στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας και πετύχαμε! Γι’ αυτό το λόγο μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία γνωρίζοντας ότι όποτε και αν χρειαστεί θα βρεθούμε δίπλα-δίπλα μαχόμενοι για το κοινό καλό.

Στον αγώνα που κάναμε ως Γηροκομείο σταθήκατε πολλές εταιρείες αρωγοί ώστε να επιτελέσουμε το έργο μας και να κρατήσουμε ασφαλείς και με όλα τα απαραίτητα για μια αξιοπρεπή διαβίωση όλων των ενοίκων-φιλοξενουμένων. Σας ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτό! Ξέρουμε ότι θα συνεχίσετε να είστε δίπλα μας γιατί αποδείξατε ότι γνωρίζετε τις έννοιες της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας, είναι να δημοσιοποιήσουμε τη λίστα με όλους εσάς που σταθήκατε, και θα συνεχίσετε να το κάνετε, ενεργά στο πλευρό μας. Τα λόγια είναι λίγα όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και αξιοπρέπεια! Σας ευχαριστούμε θερμά.

Αλφαβητική λίστα εταιρειών που προσέφεραν στο Γηροκομείο Αθηνών

41ο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών
AGRINO
ALLERGAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
APIVITA AEBE
ARLA FOODS
BCS ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Beiersdorf Hellas AE
Bmall
BOLTON HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
CARDINAL A.E. ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
CELLIER 
COLGATE PALMOLIVE HELLAS
DIAKINISIS
DRACULI COFFEE Α.Ε.
EASYCARE
ECO SERVICES 
E-FRESH
ELBISCO
ERGOTEC – ΟΝΑΧΟΓΙΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
FHP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
FIBERTEX  
HELLENIC MEDICAL
HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
HERMES HARISIADIS S.A.
IANNIS MICHOS  LAW OFFICE
INTERTRADE HELLAS 
INVENTOR A.G. A.E.
KRIKEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
LOGISTIC SERVICES
LOGISTICS SOLUTIONS A.E.
LOIS PAD
LOVING FAMILY
MELISSA KIKIZAΣ
Microsoft Hellas
MYA
nature’s FABIT cosmetics
OK ANY TIME MARKET
OPEN COSMETICS
PIZZA FAN
ROKAS RENEWABLES 
SALVINIA EΠΕ
SARANTIS ΑΒΕΕ
SARMED
SKIN and HAIR 
TELEMPEX AE 
THE MART 
TIMA CHARITABLE FOUNDATION
TOI & MOI
TOKYO THEATER ATHENS
TRADE HELLAS
TRANSCOMBI EXPRESS
TRINITY EVENTS ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  ΜΠΕΓΝΗΣ CATERING
UNIFLAME A.E.
UPFIELD HELLAS
VEMAC – ΒΕΚΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε
VITACARE IKE 
ZnZ Medical
ΑΒΕΚ ΒΕΚΡΑΚΟΣ Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Αρτοποιία «Η ΛΗΜΝΟΣ»
ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΕ
ΑΥΓΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε.
ΑΧΑΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΑΜΠΑΣΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Γ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ
ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΕ
ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS AE
ΕΛΙΝΟΙΛ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕ   ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
Ευάγγελος  Α. Βενιζέλος Εμπορική Μον. ΕΠΕ
ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΥΜΗ ΨΑΧΝΩΝ
ΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ.ΔΑΚΟΣ
Ι.Γ.ΔΡΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΙΑΜΜ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ  
ΚΑΠΠΑ IN ACTION ΙΚΕ
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΛΟΥΜΙΔΗ 
ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ¨ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ¨
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. – ΔΕΛΦΟΙ
ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε 
ΝΗΣΙΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ INNER WHEEL
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΟ & ΣΙΑ ΕΕ
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε
ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ 
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΡΟΝΤΟ Κ. ΝΤΟΛΟΡΑ
ΣΙΟΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΣΤΥΛ. Σ. ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΜΣΤΕ – ΔΕΛΦΟΙ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ (ΤΤ ΜΕΓΑΡΩΝ)
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ 
ΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ
ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ
ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΛ.ΓΟΝΕΩΝ 26ΟΥ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζώης Κολιός

Ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών για τα μέτρα που λαμβάνονται στο Ίδρυμα

Ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών κύριος Ζώης Κολιός σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ στον ΣΚΑΪ μίλησε για τα μέτρα που λαμβάνονται από το Γηροκομείο για την προστασία των ενικοιαστών-φιλοξενουμένων.

Δείτε παρακάτω την ανάρτησή του στο FACEBOOK.

Πάρα τα ευχάριστα νέα όπου κανένα κρούσμα COVID-19 δεν έχουμε στο Γηροκομείο Αθηνών , εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι να…

Posted by Ζώης Κολιός on Friday, May 1, 2020

ΕΕΑ ΓΠ

Με απόφαση του Δικαστηρίου που βγήκε σήμερα παρατείνεται η διάρκεια της παρούσας Διοικήσεως

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Πρόεδρος του Γηροκομείου Αθηνών κύριος Ζώης Κολιός κάνει γνωστή την απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία απορρίπτονται όλες οι εναντίων της παρούσας Διοίκησης ενστάσεις και παρατείνει τη διάρκεια της παρούσας Διοικήσεως για άλλους 8 μήνες.

Ολόκληρη την ανάρτηση του Προέδρου μπορείτε να την δείτε παρακάτω.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες .
Η πολυαναμενόμενη δικαστική απόφαση που περιμέναμε ΒΓΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ .
Είμαι στην ευχάριστη θέση…

Posted by Ζώης Κολιός on Thursday, April 16, 2020

Pin It on Pinterest