Φαρμακείο

Το φαρμακείο ξεκίνησε την επαναλειτουργία του το 2016 , με σκοπό τη συγκέντρωση όλων των δωρεών -φαρμακευτικών σκευασμάτων- καθώς και τη διανομή στις πτέρυγες ώστε να εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους ανάλογα με την αγωγή που τους έχει δοθεί από τους θεράποντες ιατρούς . Αφού καλυφθούν οι ανάγκες των ηλικιωμένων συνεργαζόμαστε με άλλα κοινωνικά φαρμακεία η δημόσια νοσοκομεία και γίνονται συναλλαγές φαρμακευτικών σκευασμάτων για την κάλυψη των αναγκών συνανθρώπων μας.   Είμαστε ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ θεραπόντων ιατρών και προϊσταμένων ώστε να εξυπηρετηθούν στη συνταγογράφηση των ηλικιωμένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το φαρμακείο στέλνοντας email στη διεύθυνση: pharmakeio2eea@gmail.com

Η Ομάδα μας

Κουτελά Πελαγία
Προϊσταμένη
Ρούση Βασιλική
Ρούση Βασιλική
Γουργιώτη Γεωργία
Γουργιώτη Γεωργία

Pin It on Pinterest