Σχετικά με την υπηρεσία μας

Κοινωνική ΥπηρεσίαΣτο τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας (email: koinoniki@eea-gp.gr) ασκείται η επιστήμη της κοινωνικής εργασίας . Αυτήν εκφράζουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, εφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις αρχές του  ανθρωποκεντρικού επαγγέλματος , όπως είναι: Η αξία στην ανθρώπινη ζωή, η αξιοπρέπεια του ατόμου, η αγάπη, η παραδοχή, η κατανόηση κλπ. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι δραστηριότητες, που αποβλέπουν στην ομαλή ενσωμάτωση των ενοίκων στο νέο κοινωνικό περιβάλλον της ΕΕΑ και στην εξασφάλιση όρων αξιοπρεπούς διαβίωσης, τόσο ομαδικής όσο και ατομικής . Ιδιαίτερα φροντίζουν για την εφαρμογή και προάσπιση του πρωταρχικού σκοπού της ΕΕΑ που είναι η προστασία ηλικιωμένων που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας (Άστεγοι, άποροι) . Το πεδίο δράσης των Κοινωνικών Λειτουργών της ΕΕΑ είναι πολυσχιδές και πολυδιάστατο. Απευθύνεται προς όλα τα επίπεδα, δηλαδή προς τους ίδιους τους ηλικιωμένους, προς τους συγγενείς τους, προς το προσωπικό, προς κρατικούς φορείς και προς την ευρύτερη κοινότητα.
ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Στην κοινωνική υπηρεσία απευθύνονται καθημερινά: Ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή στο Γηροκομείο, δηλαδή ηλικιωμένα άτομα, συγγενείς ηλικιωμένων, ή φορείς και υπηρεσίες που ασχολούνται με ηλικιωμένους. Οι ίδιοι οι ένοικοι της ελεήμονος εταιρείας Αθηνών με διάφορα αιτήματα που αφορούν κυρίως την διαμονή τους στο γηροκομείο. Οι συγγενείς και οικείοι των ενοίκων, για να ζητήσουν συμβουλές, για να εκφράσουν παρατηρήσεις ή και παράπονα, για να διευκολύνουν διευκολυνθούν στην συναλλαγή τους με άλλες υπηρεσίες παροχών. Το προσωπικό της ΕΕΑ που έρχεται σε άμεση επαφή με τους ηλικιωμένους, κυρίως οι προϊστάμενοι νοσηλευτές των περιπτέρων, οι ιατροί, και άλλοι με σκοπό την αλληλοενημέρωση και την προσπάθεια συντονισμένων ενεργειών, για την καλύτερη φροντίδα, προσαρμογή κλπ. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί , είναι οι οργανωτές και έχουν την απόλυτη ευθύνη των Εκδηλώσεων ψυχαγωγίας στο Γηροκομείο Αθηνών.

ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συχνά κατά την υποδοχή των ηλικιωμένων που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Γηροκομείο Αθηνών διαπιστώνετε ότι δεν πρόκειται για πραγματική επιθυμία τους, αλλά αποφασίζουν να περάσουν την είσοδο του Γηροκομείου μας μετά από συναισθηματική φόρτιση όπως  πχ  μια διένεξη με τους συγγενείς τους, αίσθημα ανασφάλειας, θυμού και άλλα. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Κοινωνικός Λειτουργός καλείται να χειριστεί το θέμα προς όφελος του ηλικιωμένου.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός:

Παρέχει βοήθεια προς τους νεοεισερχόμενους ενοίκους για την ομαλή ένταξη για προσαρμογή τους. Μέσω ατομικών συνεντεύξεων τους βοηθά να ξεπεραστούν «το άγχος του άγνωστου», και να προσαρμοστούν ομαλά. Η επιτυχημένη  ή μη προσαρμογή, θα εξαρτηθεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Παρεμβαίνει, όταν ο ίδιος το κρίνει, για να επιλύσει προβλήματα αντιπαραθέσεων ή και συγκρούσεων που συχνά προκαλούνται από διάφορες αιτίες μεταξύ των ενοίκων πχ δυσκολίες σε μια συγκατοίκηση, εμπόδια επικοινωνίας, διαφορετικότητα των χαρακτήρων, και άλλα. Συνεργάζεται με το οικογενειακό η οικείο περιβάλλον όταν υπάρχει. Οι συναντήσεις των κοινωνικών λειτουργών με τους οικείους έχουν συγκεκριμένο σκοπό και χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούνται με συναντήσεις επαγγελματιών άλλων ειδικοτήτων. Προετοιμάζονται για τα πρακτικά και νομικά ζητήματα που αφορούν την παραμονή του ηλικιωμένου στο γηροκομείο, ενημερώνονται για τους όρους διαβίωσης, τις συνθήκες ζωής, τα δικαιώματα, τους περιορισμούς και τις ευθύνες τους. Επειδή συχνά «η επιλογή της λύσης» του γηροκομείου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα στους συγγενείς, μέσω υποστηρικτικών συνεντεύξεων, γίνεται προσπάθεια τα συναισθήματα αυτά να ξεπεραστούν. Συνεργάζεται με το προσωπικό για την κατανόηση της ιδιαιτερότητας του κάθε ηλικιωμένου ώστε να είναι ανάλογη η συμπεριφορά και η αντιμετώπιση. Συχνά παρεμβαίνει για να διευκολύνει την συνεννόηση του προσωπικού με τους ηλικιωμένους, όταν αυτή διαταράσσεται για λόγους διάφορους πχ άρνηση λήψης φαρμάκων, άρνηση μπάνιου, άρνηση καθαριότητας δωματίου, κλπ. Αναλαμβάνει ενέργειες προστασίας και ειδικής μέριμνας για τους μοναχικούς και απόρους ενοίκους  αλλά και για όσους οι συγγενείς τους δεν ανταποκρίνονται επαρκώς για διάφορους λόγους. Η προστασία των ανθρώπων αυτών αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Κοινωνικών Λειτουργών παρακολουθώντας στενά την πορεία διαβίωσης τους στην ΕΕΑ και την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους . Σε αρκετές περιπτώσεις οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αναλαμβάνουν το ρόλο του δικαστικού συμπαραστάτη με απόφαση δικαστηρίου. Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης μοναχικού ατόμου , ο Κοινωνικός Λειτουργός υποκαθιστώντας το συγγενικό περιβάλλον και εκπροσωπώντας το Γηροκομείο Αθηνών, παρίσταται στο χώρο του νοσοκομείου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μετά θάνατον η κοινωνική υπηρεσία παρίσταται σε όλους τις Εξοδίους Ακολουθίες.

Συναλλαγές με άλλες υπηρεσίες:

-Σε αστυνομικά τμήματα για έκδοση αστυνομικών ταυτοτήτων λόγω απώλειας. -Σε ασφαλιστικά ταμεία για επανέκδοση ανανέωση βιβλιάριο υγείας. -Σε ιατρεία ασφαλιστικών φορέων για συνταγογραφήσεις. -Σε Εφορίες, Τράπεζες, Νομαρχίες, Δήμους, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, για διάφορες άλλες προσωπικές συναλλαγές των ηλικιωμένων. -Σε κοιμητήρια «τμήμα εκταφών» , όπου μετά το πέρας της τριετίας του αποβιώσαντος ενοίκου μας , διενεργούνται τα απαραίτητα για την εκταφή του.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί πραγματοποιούν καθημερινά επισκέψεις σε όλα τα περίπτερα και παράλληλα συναλλάσσονται με όλους τους προαναφερόμενους, καλούμενοι να ανταποκριθούν σε πλήθος αναγκών, μέσα σε ένα πολυδιάστατο πεδίο δράσης. Ακόμη, εφαρμόζονται συντονισμένες επισκέψεις , προκειμένου να διαπιστωθεί η εύρυθμη λειτουργία των περιπτέρων. Επίσης η Κοινωνική Υπηρεσία καθημερινά αποτυπώνει σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο την εικόνα του Γηροκομείου, ως προς την δυναμικότητα και διαθεσιμότητα των κλινών. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η Κοινωνική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρεί οργανωμένο σύστημα αρχειοθέτησης των ατομικών στοιχείων όλων των ενοίκων (ζώντων και μη )  που φιλοξενήθηκαν στο Γηροκομείο Αθηνών. Αυτά υπόκεινται στις αυστηρές προϋποθέσεις του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (GDPR ) .  Επίσης η Kοινωνική Υπηρεσία συμβάλλει στην γραφειοκρατική διακίνηση πλήθους αιτημάτων – βεβαιώσεων, εξουσιοδοτήσεων, πληρεξουσίων, κτλ προκειμένου να χορηγηθούν στους ενοίκους σχετικά έγγραφα για διάφορες χρήσεις όπως σε Ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΚΟ, Νομικές Υποθέσεις, κλπ. Επίσης έχει αναλάβει τη συγγραφή των ευχαριστηρίων επιστολών προς όλους τους δωρητές. Η Κοινωνική Υπηρεσία εκδίδει καθημερινά ειδικό έντυπο όπου αναπαριστάται  η συνολική ημερήσια εικόνα του Γηροκομείου Αθηνών ως προς τον συνολικό αριθμό ενοίκων, διαθέσιμων κλινών, εισαγωγών, θανάτων, νοσηλευόμενων σε εξωτερικά Νοσοκομεία κλπ. Η Κοινωνική Υπηρεσία κατόπιν παραπεμπτικών των ιατρών της ΕΕΑ , προγραμματίζει όλα τα εξωτερικά ιατρικά ραντεβού στα ιατρεία των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών φορέων και φροντίζει για την απαιτούμενη έγκριση των εξειδικευμένων εξετάσεων από τους ελεγκτές γιατρούς. Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, φροντίζουν για την πραγματοποίηση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων – μουσικών προγραμμάτων εντός του χώρου του γηροκομείου αλλά και εξόδων των ηλικιωμένων μας, για πρωινούς περιπάτους, μεσημεριανά γεύματα, επισκέψεις σε πάρκα και άλλα. Η ψυχαγωγία είναι ένας από τους κυριότερους τομείς δράσης μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, ακριβώς επειδή αφορά την τροφή της ψυχής. Το τραγούδι και η μουσική είναι ένα μοναδικό μέσο και εργαλείο της δουλειάς μας, διότι τονώνει, χαροποιεί, ανακινεί ευχάριστα συναισθήματα, απαλύνει σκέψεις αρνητικές αγγίζοντας απευθείας, απλά και αυτόματα, τη ψυχή, ακόμα και των πιο δυσκίνητων ή και ανοϊκών ηλικιωμένων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί σε αυτές τις περιπτώσεις παρακινούν κινητοποιούν και παροτρύνουν τους ηλικιωμένους ώστε να παραστούν και να συμμετάσχουν με ενεργό ρόλο. Τους διευκολύνουν να φτάσουν στο χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση είτε μεταφέροντας τους με κάθε μέσο είτε συντροφεύοντας τους μέχρι να φτάσουν εκεί. Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν επίσης αξιοποιήσει  το θεσμό του εθελοντισμού, προς όφελος των ενοίκων. Χαραλαμποπούλου Όλγα Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας – Κοινωνική Λειτουργός

Η Ομάδα μας

Όλγα Χαραλαμποπούλου
Χαραλαμποπούλου Όλγα
Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας
Κοινωνική Λειτουργός
Γιαννακούλα Κωνσταντίνα
Γιαννακούλα Κωνσταντίνα
Κοινωνική Λειτουργός
Κουντούρη Διονυσία
Κουντούρη Διονυσία
Γραμματειακή υποστήριξη
Γεράσιμος Τσουκαλάς
Τσουκαλάς Γεράσιμος
Κοινωνικός Λειτουργός - Εθελοντής

Εκδηλώσεις

Μουσικό πρόγραμμα του εθελοντή κ. Γουλιέλμου Αμερικάνου στο περίπτερο Εστία

Πραγματοποιήθηκε η έναρξη του μουσικού προγράμματος του εθελοντή κ. Γουλιέλμου Αμερικάνου στο περίπτερο Εστία. Συμμετείχε η τραγουδίστρια Λία Χελιώτη. …

Εκδρομή στην Παλαιά Πεντέλη

Σήμερα 5/11/2019 πραγματοποιήθηκε εκδρομή στην Παλαιά Πεντέλη στο εξοχικό κέντρο Κρυστάλλης.

Εκδρομή ενοίκων Γηροκομείου Αθηνών στην ταβέρνα “ο Βάθης”

Για 29ο συνεχόμενο έτος ο Ροταριανός Όμιλος Αθήναι-Νότος, το Σάββατο 28.09.2019, οργάνωσε κατόπιν συνεννόησης με το ίδρυμα Γηροκομείο Αθηνών …

Η χορωδία του Ιερού Ναού Κοιμησεως Θεοτόκου Φαλήρου στο Γηροκομείο Αθηνών

Την Τρίτη 2 Ιουλίου το απόγευμα κράτησαν συντροφια στους ενοίκους μας στην πτέρυγα Κονσολειον η χορωδία του Ιερού Ναού …

Ψυχαγωγική εκδρομή στην Παλαιά Πεντέλη

Πέμπτη 16 Μαίου, θα πραγματοποιηθεί ψυχαγωγική εκδρομή στην Παλαιά Πεντέλη στο εξοχικό κέντρο Κρυστάλλης μετά γεύματος.

Pin It on Pinterest