Γραφείο Ψυχολόγου

Ψυχολογική υποστήριξη με εβδομαδιαίες συνεδρίες με σκοπό:

  • Την διαμόρφωση ενός προγράμματος ρουτίνας που παρέχει στον συμμετέχοντα ασφάλεια.
  • Την διαχείριση συναισθηματικών αντιδράσεων αλλά και των καθημερινών προκλήσεων που αυτή συνεπάγεται.
  • Την διαχείριση του άγχους και του στρες.
  • Την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
  • Την βελτίωση της διάθεσης και της καταπολέμησης της απάθειας και της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.
  • Τη σταθεροποίηση των νοητικών λειτουργιών και της μνήμης για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου.

Η Ομάδα μας

Γυναίκα
Τόλια Γεωργία
Συμβουλευτική Ψυχολόγος

Pin It on Pinterest