Τμήμα Προμηθειών
Στο τμήμα διαχείρισης υπεύθυνος είναι ο κύριος Διονυσόπουλος Ιωάννης.
  • Το τμήμα διαχείρισης ασχολείται με τις προμήθειες τροφίμων και υλικών.
  • Πραγματοποιούνται έρευνες αγοράς, εξασφαλίζονται προσφορές από τις οποίες αξιολογούνται μετά από συνεντεύξεις με τους προμηθευτές.
  • Διαπραγματεύονται προσφορές, προγραμματίζονται αγορές και παραδόσεις, εκδίδονται οι παραγγελίες εφόσον έχει προηγηθεί η εκάστοτε διαδικασία για την προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων.
  • Παρακολουθούνται και ελέγχονται τα παραλαμβανόμενά υλικά, επιβλέποντας τις παραλαβές στην αποθήκη.
  • Ελέγχονται τα τιμολόγια σε συνάρτηση με τις ποσότητες και τιμές που παραδίδονται.
  • Υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές σε περιπτώσεις που αφορούν θέματα για ακατάλληλα η ελαττωματικά προϊόντα, λανθασμένες τιμολόγησης, και οποιοδήποτε θέμα το οποίο αντίκειται στην συνεργασία.
  • Εξασφαλίζονται δωρεές επικοινωνώντας με εταιρείες και ιδιώτες που θέλουν να προσφέρουν στην ΕΕΑ.
  • Τέλος γίνονται καταγραφές και παραλαβές δωρεών παρένθεση τρόφιμα αναλώσιμα σε πρωτόκολλα ποσοτικής παραλάβεις και εξάγονται αυτά με εσωτερικά υπηρεσιακά σημειώματα , ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος του ιδρύματος.

Η Ομάδα μας

Διονυσόπουλος Ιωάννης
Διονυσόπουλος Ιωάννης
Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

Pin It on Pinterest