Νοσηλευτική Υπηρεσία

Η Νοσηλευτική είναι η τέχνη και η επιστήμη της υγείας του ανθρώπου, υγιούς και πάσχοντος και στοχεύει στη διατήρηση της υγείας , στην πρόληψη της ασθένειας και των επιπλοκών της , στην ολοκληρωμένη Νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς , στην προώθηση της ανάρρωσης του, με τελικό σκοπό την αποκατάσταση και την προαγωγή της υγείας του.

Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή ,τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι στενά συνδεδεμένα με τη Νοσηλευτική , η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από φραγμούς εθνικότητας, φυλής, θρησκεύματος, χρώματος, ηλικίας, φύλου πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων , γι’ αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένες ηθικές αρχές και κώδικες καθηκόντων  που παραμένουν σταθεροί σηματοδότες για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης  και την οριοθέτηση της Νοσηλευτικής ευθύνης.

Η σχέση Νοσηλευτή και ηλικιωμένου σε μονάδες υγείας κλειστής περίθαλψης στηρίζεται στην καθημερινή και λεπτομερή φροντίδα, στην  πρόληψη, στην  διατήρηση και στην αποκατάσταση της υγείας του σε όλο το φάσμα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της.

 Εφαρμόζει  τη Νοσηλευτική Διεργασία  αξιολογώντας τις ανάγκες , προγραμματίζοντας τον σωστό νοσηλευτικό σχεδιασμό της  φροντίδας και την παροχή της στον άνθρωπο,  ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική για τον ίδιο,   εφαρμόζοντας   και αξιολογώντας τελικά τα  αποτελέσματα των προγραμματισμένων ενεργειών.

Τέλος ,ο Νοσηλευτής συνεργάζεται στενά με την Ιατρική Υπηρεσία, με την Κοινωνική Υπηρεσία και με το σύνολο των υπολοίπων υπηρεσιών του χώρου  προκειμένου να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος  της κάλυψης των αναγκών του ηλικιωμένου.

Η Ομάδα μας

Παπαϊωάννου Αικατερίνη
Παπαϊωάννου Αικατερίνη
Διευθύνουσα
Παπανίκου Βασιλική
Παπανίκου Βασιλική
Προϊσταμένη περ. ΚΟΝΣΟΛΕΙΟ
Τσούτση Βαλεντίνα
Προϊσταμένη περ. ΒΑΣ. ΟΛΓΑ
Λέκκα Ελευθερία
Λέκκα Ελευθερία
Προϊσταμένη περ ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Pin It on Pinterest