ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΑΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Γηροκομείο Αθηνών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών (Γηροκομείον – Πτωχοκομείον), η Προσωρινή Διοίκηση, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2023, 

αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών και τη σύγκληση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 16:00’  στην αίθουσα του εντευκτηρίου (καφενείο) του Γηροκομείου Αθηνών (Λ. Κηφισίας 137 & Λάμψα 2, Αθήνα), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Διοικητικός Απολογισμός
  2. Οικονομικός Απολογισμός και απαλλαγή της παρούσας προσωρινής διοίκησης από κάθε ευθύνη.
  3. Εκλογή Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών
  4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (11 τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών) και Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 25/10/2023, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το Δ.Σ και την Ε.Ε. έχουν τα μέλη της Εταιρείας μετά την πάροδο 6 μηνών από την εγγραφή τους και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 9 του καταστατικού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους 10 ημέρες τουλάχιστον πριν τις αρχαιρεσίες, δηλαδή έως την Παρασκευή 6/10/2023 και ώρα 15:00  στο  e-mail   director@eea-gp.gr,   ή αυτοπροσώπως, στα γραφεία του σωματείου (κτίριο διοίκησης, γραφείο Γενικού Διευθυντή).

Η αίτηση υποψηφιότητας επισυνάπτεται  (link  για την αίτηση) και θα διατίθεται επίσης στα γραφεία της Εταιρίας. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι.

Η παρούσα  πρόσκληση θα αποσταλεί στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού.

Pin It on Pinterest