ΕΕΑ ΓΠ

Θητεία της παρούσας προσωρινής διοίκησης

ΕΕΑ ΓΠ
Αγαπητά μέλη και φίλοι της ΕΕΑ,

Σας ενημερώνω, ολοκληρωθείσης της 2ης συνεδρίασης του ΔΣ που επικύρωσε την  απόφαση και το σχετικό θέμα, ότι κατόπιν προσωρινής διαταγής της κ. Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της 1.8.2019, παρατάθηκε η θητεία της παρούσας προσωρινής διοίκησης μέχρι την 21.10.2019 που έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί σχετική αίτηση του σωματείου για εξάμηνη παράταση μετά την λήξη της. Εκ του λόγου ότι η αίτησή μας κατά το αίτημά της για έκδοση προσωρινής διαταγής έγινε δεκτό, δεν θα προκηρυχθούν και δεν θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ζώης Κολιός

Pin It on Pinterest