Δωρεά καρδιογράφου από τον Σύνδεσμο Vinci

Γηροκομείο Αθηνών

Σήμερα παραλάβαμε από τον σύνδεσμο Vinci έναν καρδιογραφο απαραίτητο για την ασφαλή διαβίωση και προστασία της υγείας των ηλικιωμένων μας.Ευχαριστουμε θερμά το ίδρυμα για την προσφορά τους προς το γηροκομείο μας.

Pin It on Pinterest