ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΗΜΟΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γηροκομείο Αθηνών

Με την από 10.1.2023 υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών, κ. Σπύρο Χαμακιώτη,  κατόπιν της έγκρισης του Σχεδίου Εξυγίανσης που υπέβαλε το σωματείο « Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών» Γηροκομείο Πτωχοκομείο, βάσει του άρθρου 55 και 56 του Ν. 4262/2014, αφενός ρυθμίζονται οι οφειλές του σωματείου και περιγράφονται οι τρόποι εισροής εσόδων προς εξόφλησή τους, δια της αναστολής των αναγκαστικών κατασχέσεων που  εκχωρούσαν τις απαιτήσεις του σε οφειλέτες αυτού, δια της  αξιοποίησης της περιουσίας του, δια της χρηματοδότησης αυτού, αφετέρου δε, περιφρουρείται και η επιτέλεση του φιλανθρωπικού σκοπού του,  δια της ανακαίνισης των κτιρίων του και φιλοξενίας περισσότερων ηλικιωμένων και εξ αυτών πολλών απόρων, λόγω της λειτουργίας και διαβίωσης των οποίων, αντίστοιχα, εξασφαλίζεται και η απασχόληση δεκάδων εργαζομένων για την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής και διοικητικής μορφής.

Ταυτόχρονα η εποπτεύουσα αρχή του Γηροκομείου Αθηνών και ο Δήμαρχος Αθηναίων δικαιώνονται όχι μόνο για την κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και κατά συνείδηση, επιλογή «της διάσωσης του Γηροκομείου Αθηνών»  και την με την διαρκή βοήθειά του εξεύρεση του τρόπου διάσωσής του που επικυρώθηκε από τους ανωτέρω υπογράψαντες το Σύμφωνο Εξυγίανσης.

Πάντες οι ανωτέρω, που με την ενεργή συμπαράσταση των εργαζομένων, έδωσαν «πνοή ζωής» στο Γηροκομείο Αθηνών, εξασφάλισαν την λειτουργία του και την παροχή του έργου του «και σ αυτό τον αιώνα» που χαρακτηρίζεται από τα χρώματα της αποξένωσης και της λησμονιάς αλλά και της έντονης κοινωνικής ανάγκης για «προστασία της τρίτης ηλικίας εκτός της οικογενείας», που όλο και υψώνεται απειλητικά πάνω από τα ειθισμένα για την ελληνική κοινωνία «φρούρια» της ελληνικής οικογένειας που είχε τους ηλικιωμένους «μέσα στο σπίτι».

Το Γηροκομείο Αθηνών είναι  οι άνθρωποί του και στο διάβα τους, συνοδοιπόροι, πλέον, είναι και ο Δήμαρχος Αθηναίων και η πολιτεία με τους θεσμούς της.

Τους ευχαριστούμε.

Σ αυτή την νέα σελίδα του Γηροκομείου Αθηνών, πέραν όλων των άλλων,  σχεδιάζουμε και προσδοκούμε, η διαβίωση των ηλικιωμένων στους χώρους του «συμβόλου Γηροκομείου» να είναι «σαν στο σπίτι τους».

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.

Σπύρος Χαμακιώτης

Pin It on Pinterest