Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου

Γηροκομείο Αθηνών

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2019
Αρ. Πρωτ : 1232

Η ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ (εφεξής αναφερόμενη ως ‘ΕΕΑ’), κατόπιν της υπ. αρ. 9/25.4.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την αξιοποίηση μέσω εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη, στον αριθμό 45 της οδού Ομήρου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της ΕΕΑ (Λ. Κηφισίας 137 και Λάμψα 2, είσοδος από Λάμψα) έως τις 14:00 της 25/7/2019, όπου και  οπότε θα λάβει χώρα ο διαγωνισμός.

Η ΕΕΑ δέχεται οποιαδήποτε πρόταση για αξιοποίηση, που μπορεί να είναι από μίσθωση του υφισταμένου κτιρίου έως και μίσθωση νέου κτιρίου που θα ανοικοδομηθεί δαπάναις του μισθωτή, και θα αποφασίσει με γνώμονα το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για την ΕΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην υπηρεσία ακινήτων της ΕΕΑ, (2111822265 , 6938641978), eea.akinita@gmail.com), από την οποία θα παραλάβουν την ανακοίνωση με τους  αναλυτικούς όρους του διαγωνισμού.

Αθήνα,    07 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑ

ΖΩΗΣ Θ. ΚΟΛΙΟΣ

Pin It on Pinterest