ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Α. – ΤΕΤΑΡΤΗ, 3/7/2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00΄ ΣΤΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Γηροκομείο Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ελεήμονος Εταιρίας Αθηνών, το Δ.Σ. αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 3 Ιουλίου  2024, και ώρα 17:00΄ στην αίθουσα του εντευκτηρίου του Γηροκομείου Αθηνών (Λ. Κηφισίας 137 & Λάμψα 2, Αθήνα,) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός – Έγκριση
  3. Προϋπολογισμός – Υλοποίηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού – Έγκριση
  4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  5. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ε.Ε.Α.

Την ίδια ημέρα, αμέσως μετά τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γ.Σ., θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της έκτακτης Γ.Σ., η οποία συγκαλείται, υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 13 εδ. Β΄ του καταστατικού της ΕΕΑ, κατόπιν αιτήσεως που υπεβλήθη από τον προβλεπόμενο αριθμό μελών της ΕΕΑ :

  1. Ενημέρωση για την εξέλιξη του σχεδίου εξυγίανσης, τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια υλοποίησης του σχεδίου.
  2. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του σωματείου και τον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος.
  3. Θέματα εσωτερικής λειτουργίας του σωματείου, συνδρομές, εκκαθάριση μητρώου μελών. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
  4. Εκποίηση ακινήτων του σωματείου. Επιλογή ακινήτων προς εκποίηση, καθορισμός διαδικασίας εκποίησης, προσδιορισμός τιμήματος, καθορισμός χρόνου διενέργειας της διαδικασίας εκποίησης και εντολή – εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια. Συζήτηση – Λήψη αποφάσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης (τακτικής και έκτακτης Γ.Σ.).

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο  site  της ΕΕΑ  (https://eea-gp.gr) και θα αποσταλεί στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού. Η έκθεση του άρθρου 10 παρ. 3 του καταστατικού θα αναρτηθεί στο site  της ΕΕΑ.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Ε.Α., να τακτοποιήσουν, εγκαίρως, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εργασίες των Συνελεύσεων.

Αθήνα 11 Ιουνίου 2024

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Χαμακιώτης

Pin It on Pinterest